תמונות

אירוע טמבור אוגוסט 2013 -עפר שכטר צילום: אביב חופי