תמונות

המוביל הארצי 29 אוקטובר - 5 נובמבר - עשירייה ישראלי