תמונות

אדריכלית: שולי ביימל - Kitchen - 03 צילום: מושי גיטלס