תמונות

מתעצבת כקבוצה. ירושלים מוכנה לאתגר בטורקיה (אלן שיבר)