תמונות

דנית גרינברג ודור דמרי מבלים ביחד, ספטמבר 2014