תמונות

בית בסידני, ג, רחצה (13) צילום: Justin Alexander