תמונות

נכנע רק לשופט. בן חמו עם וקסברגר (אלן שיבר)