תמונות

יחידה לחומרים מסוכנים של המשרד להגנת הסביבה צילום: חדשות 2