תמונות

שלל חפצים מהיציע. דו"ח חמור של בר נתן (אלן שיבר)