תמונות

חומר ומרקם, ג, רשת מתכת אחוזה בפנים צילום: עודד סמדר