תמונות

ניצחון יקר לבלגיה. מורס מול שפרצ'יק (gettyimages)