תמונות

מירב שדה, מטבח ארונות גובה, צילום סיון אסקיו צילום: סיון אסקיו