תמונות

חתונה עודד קטש - דורון גמצי צילום: אלעד דיין