תמונות

בתים של כוכבים, גרמי רנר צילום: Hilton & Hyland