תמונות

צוות זק&"א ליד ביתו של מוני פנאן (אור שפונדר)