תמונות

אילת, מלון יו קורל ביץ כללי צילום: יורם אשהיים