תמונות

תמי פמפנל, ספרייה סלון, גובה צילום: הגר דופלט