תמונות

עליית מחירי הבשר בגלל הקרב על הכשרות צילום: מתוך חי בלילה