תמונות

גרף אדריכלים, בית מבחוץ צילום: צילום רסקין-פרלמן