תמונות

חללים שהתחפשו 05, אחסון נעליים מתחת לספסל, עיצוב-קורן זמיר צילום: מאי סביר