תמונות

בוס בנמל התעופה. רק חמישה אוהדים הגיעו לקבל את פניו