תמונות

יעלה עם שני הזרים החדשים בהרכב. גיא לוי (אלן שיבר)