תמונות

תמונת גובלן של איילת כהן גוז'יק לדריושקה, 580 שקלים