תמונות

וויש ליסט 05, ג, דיקנטר צילום: שקל – בית מותגים