תמונות

רון אלוף לדלתא ינואר 7 צילום: יריב פיין וגיא כושי