תמונות

יאנה יוסף וציון ברוך ברכב ביחד צילום: ג'קי יעקב