תמונות

שי חי, תניה ורז זלצרמן, יולי 2016 צילום: צ'ינו פפראצי