תמונות

חדר שינה 4 אחרי שיפוץ - חלי ישראלי4 צילום: אורן שלו