תמונות

אנדרסון מוקף באדומים. מכבי לא פוגעת (אמיר לוי)