תמונות

שער שלא הספיק. תמוז. בתקציר: הפסד ריקן וציריך לבאזל