תמונות

שולחן חג-כוסות וספרים בעיצוב נעמי ונאוה צילום: ליאור קסון