תמונות

מיזוג חיים אחרים עם דרך האושר, גליון חיים אחרים צילום: יח"צ