תמונות

נרקיס ברזני, סלון כללי צילום: ירון ולרשטיינר