תמונות

כניסה לבית אחרי שיפוץ - לימור רובוביץ' אפרתי צילום: עוזי פורת