תמונות

רועי פיינמן לפני התאונה צילום: תומר ושחר צלמים