תמונות

חזאי לוחם בפעולה ברקע מסוק צילום: צבא ארצות הברית