תמונות

שבע מנות - תכנית ראשונה כלום צילום: שי שרף