תמונות

8. חייל שפר הופעתך צילום: סרן אליעזר פוילויקר