תמונות

בית בסביון 04, העצמת גודל המגרש בעזרת התכנון צילום: עמית גרון