תמונות

פרויקט גמר, שירלי גליק, ארון גובה צילום: שירלי גליק