תמונות

אלרואי כהן. פרי שהבשיל בזכות התהליך של בן שמעון (עמית מצפה)