תמונות

יאיר הנר בחופשה אחרונה לפני הלידה צילום: תומר ושחר צלמים