תמונות

דירות סטודנטים, חדר שינה מיטה מיכל חכמון, צילום מיכל חכמון צילום: מיכל חכמון