תמונות

שחקני מכבי בוויטוריה. אליהו: &"ננסה לתקן את הטעויות&" (שרון קביליו