תמונות

אפי בא בטענות לשופט, הערב בישורון (דרור עינב)