תמונות

איציק קורנפיין. מנהל טוב, ואני לא בא לקחת את המקום שלו (אלעד דיין)