תמונות

המכון הטכנולוגי חולון, השמשת מגדל המים בעג׳מי של נועה סולומון צילום: הדמייה נועה סולומון