תמונות

פראנדלי. אם יש מגיע... תנו לו ולאיטליה כבוד! (gettyimages) אז מה ח