תמונות

מחלקה ראשונה ינואר 21 - מיכל כץ פטל תקשורת צילום: גל בן זאב