תמונות

בשיפוץ, ג, מבט מתחת למדרגות המרחפות צילום: עודד סמדר